Monthly Archives: December 2010

Å følge flere blogger

På kurset er det meldt inn 29 deltakere, og alle skal skrive hver sin blogg. Da er det greit å kunne ha oversikt over bloggene, for å vite hva hver enkelt skrive om, og for å kunne kommentere og oppmuntre … Continue reading

Posted in Uncategorized | 5 Comments

You just never know…

A few weeks ago I was given a tip by a colleague, which had worked well with her classes. She used a website called TypeWith.Me, which is a simple website, allowing an individual to create a document which other users … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hvorfor finnes denne bloggen?

Motivasjon bak denne bloggen er et kurs som heter IKT i læring og vurdering, som jeg har meldt meg inn på. Vi har fått som oppgave å lage en blogg, samt skal vi lese og skriver kommentarer til medstudenters blogginnlegg. … Continue reading

Posted in Uncategorized | 7 Comments